english

IPERA 25

Kategori
TİCARİ ÜNİTELER
LOKASYON
GALATA

Istanbul’un hızla gelişen kültürel merkezlerinden biri olan Galata’da bulunan IPERA 25, alışılagelmiş algıları altüst eden tasarımı, göz alıcı incelikteki detayları ile uluslar arası standartların en üst seviyesini yakalamış mimari uygulaması ile benzerleri arasından sıyrılan bir projedir.

Tarihi dokuyla uyumunu kaybetmeden, bölgenin bugünkü dinamizmi ve yaratıcılığından ilham alarak hayata geçirilen İpera25 projesi, transparan, açık ve yenilikçi tasarımıyla iç ve dış mekan arasındaki sınırlamaları yeniden yorumlayarak Galata’nın dar sokakları ve bitişik nizam mimarisinin getirdiği kısıtlı doğal ışığı tüm yaşam alanlarına davet etmektedir. Konfor ve lüksün mümkün olan en fonksiyonel biçimde yorumlanması açısından tüm detayların ayrıntılarıyla düşünülüp hayata geçirildiği proje, yaşam kalitesini yükseltecek unsurları ile ön plana çıkmaktadır.

1970’li yıllarda yapılmış vasıfsız bir depo binasının arsasına inşa edilen bu bina, hızla değişim geçirmekte olan İstanbul’a da ezber bozan bir şehircilik ve gayrimenkul geliştirme örneği sunmaktadır. Bölgenin tarihi dokusu içerisinde, çevresi ile uyumunu korurken, yeni ve nev-i şahsına münhasır bir bina olarak bölgenin son yıllarda tekrar yeşermekte olan hayat enerjisine tanıklık etmektedir.

IPERA 25, yenilikçi ve modern algıyı yücelten tasarımı ile bir bölgenin yenilenmesi sürecinde dünyanın diğer büyük metropollerinde yaşanmış ve kabul görmüş yenileme mantığının Türkiye’deki ilk uygulamalarından biri olarak da öne çıkmaktadır. Şehrin farklı dönemlerinin mimaride bir arada karşılık bulabildiği bir dinamiğin var edilmesi, üzerine detaylı olarak düşünülmesi ve özenle uygulanması gereken bir şehir planlaması unsurudur. Yaşayan bir şehrin geçmişini korurken, sürekli yenilenen enerjisini yansıtacak cesarete ve öngörüye sahip projeler, konservatif tepkilerle karşılaşmalarına rağmen zaman içinde bölgenin ve şehrin mimari dilinin temsilcileri ve sembolleri haline gelmiştir.

Bu sürecin başı Paris’teki Eiffel kulesinin yapılması ile modern zamanlarda başlamış olup, gittikçe hız kazanmış ve özellikle New York, Paris, Barcelona ve Londra gibi şehirlerde yapılan, zamanının ruhunu yansıtan bir çok proje ile devam etmiştir. Bu örneklerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren şehirleri yenilenme ve adapte etme dinamikleri, geleceğe yönelik olarak an’ını yansıtma, gelecek için ”tarihi” olma dürtüsünü de hiç kuşkusuz içinde barındırmaktadır.

Çok büyük insan topluluklarının bir arada yaşadığı yerleşimler olan şehirlerin zamana karşı statik kalmasının mümkün olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda, bugün yapılan her şeyin gelecekte de yansıması olacağı ve gelecekteki bir an‘da da değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. Böyle bir yenileme mantığı çerçevesinde düşünülen IPERA25 projesi de, bu bağlamda zamanını yansıtan, ileriye yönelik tarihsel bir yatırımdır ve muhtemelen gelecekte zamanının ruhunun önde gelen temsilcilerinden biri olarak yorumlanacaktır.